Какво е GEBOL

Новини

  • Присъединете се към нас на следващата ни работна среща в Чехия на 12-13 април 2012. Програмата на срещата ще бъде публикувана скоро.
  • Можете да се срещнете с нас между 14 и 18 февруари на водещото събитие в сектора на образованието и обучението DIDACTA 2012, което ще се състои в Хановер, Германия.

Какво означава GEBOL?

GEBOL е съкращение за Getting European Business Online. Концепцията се базира на инициатива на Google (Великобритания) Getting British Business On-line и ITQ рамката за квалификации, свързана с Европейската квалификационна рамка.

Цели на проекта:

  • Да увеличи броя на бизнесите в партньорските страни, които са в състояние да създадат и поддържат собствени уеб сайтове.
  • Да се подпомогне популяризирането на професионални квалификации, съобразени с ECVET, по отношение на уменията за създаване и поддръжка на уеб сайт.

[catlist id=1 excerpt=yes numberposts=6 template=news]