GEBOL финишира! Проектът пресече финалната лента с успех!

finish-lineЕвропейският проект GEBOL, който имаше за цел да пресъздаде методологията на проект на компанията Google, завърши своя двугодишен маратон едновременно в Чешката република, Великобритания, България, Испания, Нидерландия, Румъния, Германия.

Проектът официално завърши на 30 септември, а в момента партньорите подготвят отчетната документация с подробно описание на всички постигнати резултати и извлечените поуки. Особено внимание се отделя на осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати и търсене на възможности за продължаване на проектните дейности и след прекратяване на финансирането.

Последни месеци в GEBOL

Текат последните месеци от „официалния“ живот на проекта GEBOL. Официален, защото всичко партньори декларираха намеренията си да продължат да подкрепят инициативата и да осигурят устойчивост на разработените практики.

От 19 до 21 юли в Прага се проведе последната за проекта жива среща на мениджърите от страните, които участват в проекта. Беше обсъден напредъкът и беше констатирано постигане на заложените в проекта цели. Партньорите дискутираха и възможностите за продължаване на част от дейностите извън рамката на проектното финансиране и на базата на двустранни и многостранни споразумения между участниците.

GEBOL партнира на Communic@ate IT 2013 в България

Проектът GEBOL партнира на провеждащото се за първи път тази година в България състезание за ефективно използване на информационни технологии Communic@te IT 2013. В рамките на това партньорство са организирани съвместни представяния на добри педагогически практики и примери за разработка на уеб сайтове от проекта GEBOL.

Завършен проект по GEBOL

edunetbg.org | new websiteЕдин от проектите по GEBOL, по които работиха активно Янислав Блажев (10 клас) Националната Априловска гимназия и Иван Иванов (11 клас) от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“  в Габрово, вече е официално завършен и предаден на клиента – Сдружение „Образователна мрежа“. Янислав беше ангажиран с цялостното управление на проекта и връзката с клиента.

От Сдружение „Образователна мрежа“ изказаха своята благодарност за отличната работа и споделиха, че са впечатлени от ефективността на комуникацията с учениците и професионалното изпълнение, което е надминало техните очаквания. Сдружението възнамерява да използва услугите на двамата ученици и за свои бъдещи проекти и горещо ги препоръчва на всички свои партньори.

Започна работа по първите GEBOL проекти в България

Първите GEBOL проекти в България стартираха с помощта на ентусиасти от Националната Априловска гимназия в Габрово. Малък екип започна работа по три сайта. Единият е на българска неправителствена организация, работеща в областта на образованието и обучението, другият – на мебелна компания от Габрово, а третият – на компания за управленско консултиране от София.