GEBOL партнира на Communic@ate IT 2013 в България

Проектът GEBOL партнира на провеждащото се за първи път тази година в България състезание за ефективно използване на информационни технологии Communic@te IT 2013. В рамките на това партньорство са организирани съвместни представяния на добри педагогически практики и примери за разработка на уеб сайтове от проекта GEBOL.