GEBOL финишира! Проектът пресече финалната лента с успех!

finish-lineЕвропейският проект GEBOL, който имаше за цел да пресъздаде методологията на проект на компанията Google, завърши своя двугодишен маратон едновременно в Чешката република, Великобритания, България, Испания, Нидерландия, Румъния, Германия.

Проектът официално завърши на 30 септември, а в момента партньорите подготвят отчетната документация с подробно описание на всички постигнати резултати и извлечените поуки. Особено внимание се отделя на осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати и търсене на възможности за продължаване на проектните дейности и след прекратяване на финансирането.