De eerste nieuwsbrief van GEBOL online!

De eerste nieuwsbrief van het GEBOL project is gepubliceerd. Allereerst is er door projectleider Kateřina Nevřalová, van Euroface Consulting sro, uit Tsjechië, een stukje geschreven over de inhoud van het GEBOL project met de projectfilosofie en -doelen. Ook is er een interview afgenomen met Ian Lynch van “The learning machine” uit Engeland, die meer verteld over zijn ontworpen certificering methode “The Ingots” genaamd, die tevens wordt gekoppeld aan het GEBOL project. Daarnaast wordt er ingegaan op nieuwe moderne leermethoden, die worden gebruikt in het GEBOL project. Bovendien wordt de werkwijze van het GEBOL project toegelicht, waarbij gebruikt gemaakt wordt van zogenaamde open sources om de websites te realiseren. Tenslotte wordt er ingegaan op een aantal voorbeelden van het GEBOL project uit de begin fase en wordt er nieuws gepubliceerd omtrent het gehele project op internationaal en nationaal niveau. Geïnteresseerd? Klik op downloads boven aan deze pagina, om de nieuwsbrief te downloaden!

Comments are closed.