Žákovské projekty

Pekařství Šeděnka

Klient vlastnil webové stránky, které však nebyly jednoduše editovatelené (bez odborných znalostí). Došlo k převodu webu na Weby Google, jeho rozšíření a úpravě dle požadavků klienta. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

 

Project documentation – Baker shop Sedenka

Schmuck Heike

Práce na stránkách je příkladem mezinárodní spolupráce vzniklé v rámci projektu. Německá klientka chtěla vytvořit webové stránky propagující její tvorbu. Nastavila poměrně striktní podmínky na vzhled stránek. Stránky vytvářela skupina českých žáků pomocí systému WordPress.  Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Schmuck Heike

INPRO

Tato spolupráce se trochu liší od ostatních. Klient neměl zájem o změnu webových stránek, ale o rozšíření o obrázky a jejich zapracování do stránek dle požadavků. Požadavek byl řešen propojením s Google Picassa.  Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – INPRO

Energetické náročnosti budov

Klient vlastnil webové stránky zaměřené na konkrétní projekt. V rámci spolupráce chtěl vytvořit nové stránky, které budou zaměřeny obecně na oblast služeb, které nabízí. Nové stránky by měly výhledově zcela nahradit ty staré. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – ENB

Inženýrská činnost

Klient neměl webové stránku, ani zvláštní představu o vzhledu nových stránek.V rámci spolupráce byla při setkání s klientem vyjasněna náplň a proveden první návrh stránek. Vzhled stránek byl následně upravován podle požadavků zadavatele. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde..

Project documentation – Engineering

Black knives

Klient vlastnil webové stránky, které však obsahovaly zastaralé informace a neumožňovaly jejich efektivní správu a aktualizaci. Výsledkem spolupráce je aktualizace. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Black Knives

ZATECH

Klient dosud webové stránky nevlastnil a měl zájem o jejich vytvoření, ale i dlouhodobější spolupráci. Byl vytvořen základní návrh stránek pomocí Webů Google a následně byly doupraveny dle požadavků klienta. Spolupráce pokračuje i nadále.  Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Zatech

Překladatelka

Klientka požadovala dvojjazyčný web propagující její činnost. Po zaslání klientčiných požadavků byl vytvořen návrh webu, jehož grafika byla doupravena dle požadavků klientky – zde byl i přes jisté váhání realizován přístup, že „klient má vždy pravdu“. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – translation

Barmani LA

Klient dosud nevlastnil žádné stránky, nicméně je považoval za důležité z hlediska dalšího rozvoje. S klientem byly probrány jeho potřeby a možnosti. Byly vytvořeny stránky pomocí Webů Google na vlastní doméně. Nad rámec projektu byly na žádost klienta vytvořeny i další reklamní materiály se stejnou vizuální identitou. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Barmanila

OVB

Nová prezentace klienta byla postavena na Webech Google, v současnosti funguje na jejich doméně, plánuje se však převední na vlastní doménu. Práce byla nestandardní z důvodu nutnosti kompletního přepracování šablony – do požadovan vizuální identity. Žák si rovněž vyzkoušel úskalí schvalování v relativně rozsáhlé struktuře.  Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – OVB

Taxislužba

Klient nevlastnil dosud žádné webové stránky. Žákyně je vytvořila za použití Webů Google na základě jeho požadavků – zvláště s ohledem, aby šablona vyjadřovala nosné téma. Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Taxi

Architektka

Klientka chtěl oživit webové stránky, které měly obsahovat informace obdobné jako stránky předchozí (aktualizované), navíc měla požadavek na vzhled stránek v souladu s profesí. Stránky byly vytvořeny pomocí Webů Google a doupraveny dle požadavků klientky.  Bližší informace o práci na projektu najdete zde a odkaz na stránky zde.

Project documentation – Architect