Wat is GEBOL?

Wat betekent GEBOL?

GEBOL is een afkorting voor ‘Get European Business Online’. Het project kent zijn oorsprong in het gebruik van Google sites door het Verenigd Koninkrijk met de titel; “Getting British Business On-line” en de ITQ Nationale beroepskwalificatie – van het Verenigd Koninkrijk uit de “Sector Skills Council reference” zoals het EQF. Hierbij gaat het erom om conform de ECVET kwalificaties voor vaardigheden deze te bevorderen m.b.t. het opzetten en onderhouden van zakelijke websites.

Project doelen van GEBOL

  • Om het aantal bedrijven in de partnerlanden, die hun eigen website kunnen opzetten en beheren te verhogen;
  • Om de ECVET kwalificaties te vergroten voor het opzetten en onderhouden van zakelijke websites;
  • Om het voor studenten mogelijk te maken om in de context van de ‘echte’ bedrijfswereld te leren en te werken.

GEBOL Handboek

Voor dit project zijn er twee verschillende handboeken te downloaden. Enerzijds een handleiding voor het schriftelijk begeleiden van studenten bij het maken van een website met Google sites in samenwerking met een bestaand bedrijf (te vinden onder voor studenten). En anderzijds voor begeleiders of docenten die via een handboek dat is uitgegeven de studenten kunnen beoordelen via beoordelingscriteria van ”the INGOT’s” website software voor ICT (te vinden onder voor docenten). Er is onderscheidt gemaakt tussen een aantal niveaus voor verschillende leerlingen die ICT cursussen volgen. Voor niveau 1 (Zilver) moeten de begeleiders nog duidelijke hulp en support bieden aan de leerlingen. Voor niveau 2 (Goud) moeten leerlingen in staat zijn om redelijk zelfstandig werk te verrichten aan de website, die zij produceren. Niveau 3 (Platina) betekent dat de leerlingen volledig zelfstandig aan de slag gaan bij het maken van de website en ook tot veel technische mogelijkheden in staat zijn. De website, die door hen wordt gemaakt of wordt aangepast van een klein/middelgroot bedrijf, een school(club) of organisatie, draagt zorg voor het feit dat zij werkervaring combineren met leren.

Achtergrond informatie

GEBOL is de naam voor een Europees educatief project met partners uit zeven Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Duitsland, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije) gebundeld in een transnationaal project. In het project werken scholen en  kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) samen om een internet-based business applicatie in de vorm van een website te realiseren. Het concept is oorspronkelijk gebaseerd op het Google-initiatief “Get Business Online”, maar werd sterk uitgebreid en verfijnd door de integratie van een duurzaam onderwijs concept binnen dit GEBOL project. De pedagogische aanpak is gebaseerd op de ITQ regelingen (IT kwalificaties in het beroepsgebied) omtrent “e-skills” en is gemodelleerd naar het Europees kwalificatiekader EQF.

Get European Business On-Line (GEBOL) heeft twee hoofddoelen: (1) Het is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat het MKB in de partnerlanden in staat worden gesteld om hun eigen website te realiseren en te beheren en (2) (op het ECVET (Europees beroepsonderwijs) gebied) om een systeem te ontwikkelen op basis van kwalificaties en zodoende de vaardigheden van studenten te bevorderen door te werken met zakelijke toepassingen. Er zijn verschillende aspecten v.w.b. de overdracht van innovaties, maar de twee belangrijkste zijn Google Getting Business Online (GB) en ITQ, het nationaal kwalificatiekader van de Engelsen “Sector Skills Council – e-skills” verwijst naar het EQF en het Engelse QCF (European Qualification Framework).

Uit onderzoek van Google is gebleken (2010), dat een aanzienlijk aantal kleine en middelgrote ondernemingen (circa 1 miljoen bedrijven) nog niet actief zijn op het internet. Dit blijkt uit de manier waarop in het project voor heel Europa studies zijn gedaan in de partnerlanden. Er zijn vele redenen, maar een belangrijke reden is het gebrek aan praktische opleiding van competente medewerkers in het bedrijf. GEBOL is een proefproject met de lokale ondernemingen, die hen die een website nodig hebben identificeert en samenbrengt met de sector voortgezet onderwijs, die de studenten traint. De studenten worden elk ondersteund en begeleid middels het concept duurzaam onderwijs, hetgeen ook de opleidingen van leraren, als de beoordelaar, in het partnerland omvat.

Hierdoor zal de leerervaring van hogere kwaliteit zijn, omdat het is gericht op reële praktische problemen. Resultaat is de overdracht van ECVET vaardigheden van de leerlingen op de medewerkers en de verantwoordelijken in het bedrijf. Binnen het project zal een manager worden opgeleid als assessor, die op zijn of haar beurt de beoordelaars trainen om het idee te vermenigvuldigen op nationaal niveau. De motivatie om de sector voortgezet onderwijs hierbij te betrekken komt voort uit het feit, dat studenten in dit veld op zoek waren naar gekwalificeerde leerervaringen in het beroepsonderwijs en post-beroepsgebied. Door deze ondersteuning van studenten aan te bieden aan het MKB tegen een laag tarief om hun positie ten opzichte van de concurrentie door het gebruik van webtechnologieën te verbeteren, snijdt het mes aan twee kanten.

Het partner consortium is een aantal ervaren EU-initiatiefnemers bij elkaar, dat goed om kan gaan met het bedrijfsleven en innovatieve educatieve technologieën. De projectpartners hebben allen personeel met een hoge opleiding, zodat een netwerk op hoog niveau wordt opgebouwd.

Het GEBOL project richt zich op alle drie doelstellingen van het Leonardo-programma, alle operationele doelstellingen, met uitzondering van het leren van andere talen, alsmede alle Europese en nationale prioriteiten.

Omschrijving werkpakketten binnen GEBOL

Het GEBOL project zal worden uitgevoerd in fasen met projecttaken (werkpakketten) en de bijbehorende verantwoordelijkheden (afhankelijk van de expertise van de partner). Deze omvatten:

  1. Training en ondersteuning voor beoordelaars en trainers van assessoren met de bedoeling de consistentie in de beoordeling (assessments) te garanderen. De assessoren worden door docenten getraind in het beroepsonderwijs met gebruik van het EQF. De training wordt ondersteund door een handboek, dat vertaald wordt in de taal van elk partnerland.
  2. De bedoeling is ook dat het MKB de websites blijven gebruiken, zelfs als er geen ondersteuning door de projectpartners en scholen meer is. Individuen krijgen ook erkende kwalificaties voor hun werknemers.
  3. Vertaling van het belangrijkste materiaal: Het moet worden benadrukt dat het trainingsmateriaal niet alleen wordt vertaald, maar ook wordt aangepast aan de specifieke culturele omstandigheden om zodoende de lokale kenmerken te respecteren.
  4. Certificering: Participanten van het project krijgen certificaten van hun verworven vaardigheden, wat is op te maken uit het creëren en beheren van een website van een bedrijf uit het MKB.
  5. Distributie van de toegevoegde waarde: Deze activiteiten dienen om het geïnteresseerde publiek te informeren.