Žákovské výstupy – ENB

Vstupní údaje:

Klient (energetické náročnosti budov) doposud vlastní webové stránky, které propagují jeho činnost. Avšak tyto stránky jsou jen pro přiblížení specifického projektu.

Požadavky klienta:

Klient chtěl vytvořit webové stránky na základě předaných podkladů. Chtěl, aby webové stránky obsahovaly – základní informace o průkazu energetické náročnosti budov, informace o jeho ceníku, kontakty, nabídku dalších služeb a odkazy na příbuzné stránky.

S klientem jsme se dohodli, že stránky nebudou zveřejněny do doby, dokud si je sám nevyzkouší. Dále jsme se dohodli na tom, že stránky zůstanou na doméně od firmy Google – https://sites.google.com/site/pruakazenb/ .

Postup práce:

V první fázi jsem zpracoval návrh toho, jak by stránky mohly vypadat a založil nový účet u společnosti google. Využil jsem k tomu jednu ze šablon ARC Parchment, kterou jsem celou přestavěl. (změna: barvy pozadí, písma, barvy písma, struktury webu, vzhledu miniaplikací obsahu webu, záhlaví, zápatí, navigace apod.)

Požadavek stanoven nebyl, bylo to kompletně necháno na mé představivosti.

Dále jsem upravil velikost loga firmy dumprokazdeho.cz v samotném google.

Ve druhé fázi na stránkách došlo k využití odkazů na webové stránky, které byly vloženy do textu, které se nachází na úvodní stránce webových stránek.

Ve třetí fázi došlo ke kontrole a finalizaci webových stránek. Nalezené chyby se týkaly především textového obsahu a dále zde byly nalezeny drobné grafické chyby, které byly opraveny.

Zatím neproběhla schůzka s klientem avšak tento nedostatek bude napraven v nejbližších dnech. Klientovi jsem vysvětlil základní ovládání a přístup k webu.

Ve finální fázi stránky obsahuji:

Kontakty
Informace o PENB
Informace o další činnosti
Jak průkaz získat

K práci byly využity tyto programy:

Malování (Microsoft)
Open Office
Ps Pad


Poznámka lektora:

O tvůrci: LV je žák PrimMat – Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., oboru podnikání v euroregionu se zaměřením na pozemní stavitelství.
O klientovi: klient je drobný podnikatel zabývající se projektováním a energetickou náročností budov.

Kontakt tvůrce a klienta byl zcela v jejich režii, škola jejich kontakt nijak nezprostředkovala. Zastáváme názor, že žáci si (minimálně) práci zdarma musí být schopni najít sami.

Komentáře nejsou povoleny.