Žákovské výstupy – OVB

Vstupní údaje:

Klient doposud nevlastnil žádné webové stránky, které by nějak propagovaly jeho pobočku ve Frýdku-Místku

Požadavky klienta:

Klient chtěl vytvořit webové stránky na základě předaných podkladů. Chtěl, aby webové stránky obsahovaly – základní informace o společnosti OVB Allfinanz, a.s., informace o jeho frýdecké pobočce, kontakty, nabídku služeb, nabídku spolupráce, partnerské společnosti a odkazy na příbuzné stránky.

S klientem jsme se dohodli, že stránky nebudou zveřejněny do doby, dokud je neschválí ředitelství z OVB Allfinanz, a.s., jelikož by mu mohla být udělena pokuta, pokud by stránky byly zveřejněny před schválením. Dále jsme se dohodli na tom, že stránky zatím zůstanou na doméně od firmy Google – http://sites.google.com/site/ovbfrydekmistek/. Postupem času dojde k převedení stránek na vlastní doménu – např. Www.ovbfrydekmistek.cz.

Postup práce:

V první fázi jsem zpracoval návrh toho, jak by stránky mohly vypadat a založil nový účet u společnosti google. Využil jsem k tomu jednu ze šablon ARC Templates, kterou jsem celou přestavěl. (změna: barvy pozadí, písma, barvy písma, struktury webu, vzhledu miniaplikací obsahu webu, záhlaví, zápatí, navigace apod.

Požadavek byl, aby se stránky odvíjely především v modré barvě.

Dále jsem upravil velikost a barvy loga firmy OVB Allfinanz, a.s. V programu PhotoFiltre a v malování od firmy Microsoft. Také v těchto programech jsem vytvářel obrázek na úvod webových stránek.

Poté jsem se sešel s klientem a předložil mu návrh webových stránek. Klientovi se stránky líbily a sdělil mi další požadavky. Přál si, aby byl na stránkách vytvořený kontaktní formulář pro zájemce o zaměstnaní. Dále si přál, aby v záložce „kontakty“ byla umístěna mapa, kde se pobočka ve Frýdku-Místku nachází a také vepsaní partnerských společností na webové stránky a umístění videa na úvodní stránku.

Ve druhé fázi na stránkách došlo k využití odkazů na webové stránky, které byly vloženy do loga, které se nachází na záhlaví a zápatí webových stránek. Také jsem na úvodní stránce vytvořil hypertextový odkaz, který uživatele přesměruje na záložku „kontakty“. Následně došlo k vytvoření kontaktního formuláře a umístění mapy v sekci „kontakty“. Dále jsem na webové stránky vypsal všechny partnerské společnosti a umístil aktivní odkazy do obrázků na jejich oficiální webové stránky.

Ve třetí fázi došlo ke kontrole a finalizaci webových stránek. Nalezené chyby se týkaly především textového obsahu a dále zde byly nalezeny drobné grafické chyby, které byly opraveny.

Následně jsme se sešli s klientem na schůzce, kde mu byly stránky prezentovány. Klientovi jsem vysvětlil základní ovládání a přístup k webu. Dále jsme se spolu dohodli na dlouhodobé spolupráci, kdy si klient bude přát časem aktualizovat webové stránky, doplnit informace a popřípadě převést na vlastní doménu.

Ve finální fázi stránky obsahuji:

  • Kontakty
  • Informace o společnosti OVB
  • Informace o frýdecko-místecké pobočce
  • Nabídku spolupráce
  • Nabídku služeb
  • Odkazy na příbuzné stránky
  • Kontaktní formulář
  • Mapu
  • Partnerské společnosti
  • Video

K práci byly využity tyto programy:

PhotoFiltre

Malování (Microsoft)

Open Office

Ps Pad

Hodnocení klienta:

S webovými stránkami jsem spokojen, spolupráce s panem JS byla výborná. Byly splněny všechny mé požadavky.

 


Poznámka lektora:

O tvůrci: JS je žák PrimMat – Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., oboru podnikání v euroregionu se zaměřením na pozemní stavitelství. Je mu 18 let, ICT se věnuje již delší dobu a projekt považuje za rozšíření svých znalostí a dovedností.

O klientovi: klient je drobný podnikatel, zabývající se finančním poradenstvím

Kontakt tvůrce a klienta byl zcela v jejich režii, škola jejich kontakt nijak nezprostředkovala. Zastáváme názor, že žáci si (minimálně) práci zdarma musí být schopni najít sami 😉

 

 

Komentáře nejsou povoleny.