Žákovské výstupy SBP&M

Vstupní údaje:

Klient vlastnil webové stránky a požadoval jejich rozšíření o eshop modul – při zachování grafiky i použitého CMS.

Požadavky klienta:

Klient již vlastnil základní webové stránky vytvořené pomocí CMS Joomla! Jeho požadavek byl rozšíření webových stránek o modul eshopu. Požadoval však zachování CMS, který již znal, rovněž požadoval co maximální zachování vzhledu webu.

Postup práce:

Výše uvedený požadavek z velké části předurčil postup práce. Mnoho času zabralo zkoušení vhodných modulů, které by se daly propojit do existujícího webu.

Po nalezení vhodného modulu, který lze implementovat do stávajícího CMS došlo k práci na implementaci grafiky. Eshopu byl implementován stávající grafický vzhled webu a došlo k propojení s původními stránkami.

Stránky byly vystaveny na internet a byly doplňovány dle požadavků klienta.

Hlavním problémem při práci byla nutnost pracovat s předem definovaným systémem doplnit do něj přesně definované moduly. Grafické sjednocení webu a eshopu bylo rovněž náročné. Komunikace s německým klientem rovněž představovala jistou bariéru – nejen jazykovou, ale i ve zdlouhavém schvalování postupu. Nakonec však došlo k vytvoření webu, dle požadavků klienta.

K práci byly využity tyto programy:

CMS Joomla

PhotoFiltre

LibreOffice

PsPad

 


Poznámka lektora:

O tvůrci: JS a PS právě ukončili PrimMat – Soukromou střední školu podnikatelskou, s.r.o., obor podnikání v euroregionu se zaměřením na pozemní stavitelství. Je jim 19 let, ICT se věnují již delší dobu a projekt považují za rozšíření svých znalostí a dovedností.

O klientovi: klient je podnikatel zabývající se nabídkou catteringu

Kontakt tvůrce a klienta byl zprostředkován v rámci projektu GEBOL

 

Komentáře nejsou povoleny.